Exempel på tillämpningar.

- Webshop -

• Den vanligaste tillämpningen.
• SmartB2C har gränssnitt som gör att du kommer igång direkt.
• Färdiga betalformulär kräver minimalt med anpassning och utvecklingsarbete.
• Dessutom finns färdiga moduler för de flesta färdiga webshopar som t.ex. XCart.

Man kan välja mellan två varianter att ta betalt:
1. Pengarna dras direkt vid köptillfället från kundens kort.
2. Pengarna reserveras på kundens kort för det aktuella köpet,
    och dras först i samband med leverans.
Det sistnämnda alternativet är att föredra om man har lång leveranstid eller inte med säkerhet vet om varorna finns på lager.

- Webterminal -
• Du får betalt direkt i samband med att kunden gör sin beställning.
• Kan användas på alla internetanslutna datorer med webbläsare.
• Ta med dig den "överallt".


En virtuell kortterminal som körs i din PC eller handdator.
Fungerar i princip som en vanlig "fysisk" kortterminal men har fördelen att den kan användas på alla internetuppkopplade PC och handdatorer, och av flera användare samtidigt.
Webterminal kan med fördel användas vid t.ex.
- postorderförsäljning
- faxbeställning
- telefonförsäljning
- kompletteringar till redan lagd order
- försäljning på mässor och tillställningar
- betalning på plats direkt efter utfört arbete. (t.ex. hantverkare)

- Länkbetalning -
• Du får betalt direkt i samband med att du gör upp affären med kunden.
• Kunden betalar direkt via en länk som du skickar till kunden.
• Tryggt för kunden då han inte behöver lämna över kortuppgifter.
• Tryggt för butiken då 3D-Secure stöds vid länkbetalning.
• Kan även användas för att på "nolltid" skapa en enkel webshop.


I princip en webshop utan shop.
Butiken har en länk till betalformuläret på sin hemsida, eller skickar en länk via E-post till kunden. Kunden kan på detta sätt betala en överenskommen summa med sitt kort utan att behöva lämna över kortuppgifter till butiken.
Särskilt användbart vid försäljning av produkter eller tjänster som är för komplexa för att säljas via en webshop.
Det kan gå till på följande sätt:
- Butikens säljare kommer överens med kunden vad han skall
  ha och vad det skall kosta.
- Säljaren skickar E-post till kunden med en orderbekräftelse
  och länk till betalformuläret.
- Kunden kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer med vad man
  kommit överens och går därefter in på betalsidan och betalar
  ordern med sitt kort.
- Ordern prickas av som betald i butikens ordersystemet.
- Abonnemangsbetalning -
• Ta betalt löpande för en tjänst.

Återkommande debitering på samma kort ungefär som autogiro.
Ett enkelt sätt att ta betalt för olika former av abonnemangstjänster.
Debitering kan ske:
- automatiskt med ett fast belopp månadsvis, kvartalsvis
  eller halvårsvis.
- med olika belopp via API anrop, beroende på hur mycket en
  tjänst använts.
- helt manuellt