Censeo Tech AB
Lerskäddegatan 61
426 58 Västra Frölunda

Organisationsnr: 556636-3544
Bankgironr: 5506-9710
Bank: SEB
SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE2950000000050011122781
tel. växel: 031-168200
e-post: info@censeo.se
Censeo Tech AB har som huvudsaklig affärsidé att tillhandahålla,
och vara experter på webbaserade betaltjänster och konsulttjänster runt detta, till både små och stora företag.
Censeo Tech AB är helt privatägt och har gått med vinst sedan starten i Januari 2003.